Fabrik Solar

Mono S3 – Halfcut
365 W 370 W 375 W

  • Moduł półogniwowy
  • Wysoka wydajność, wysoki poziom bezpieczeństwa, wysoka niezawodność
  • Wysoka wydajność także przy słabych warunkach świetlnych
  • Odporność na czynniki atmosferyczne: Odporność na amoniak i mgłę solną
  • Technologia 9-busbar – Bez PID
  • Niemiecka gwarancja