Farmy Fotowoltaiczne

Poszukujemy działek do odpłatnej dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne i wiatrowe

Zastanawiasz się, co możesz zyskać dzierżawiąc nam grunt pod elektrownie fotowoltaiczną lub wiatrową?

Atrakcyjny czynsz dzierżawy, uwzględniający coroczną waloryzację czynszu o wskaźnik inflacji
Czytelną umowę dzierżawy
Po zakończeniu dzierżawy gwarancja przywrócenia terenu do stanu sprzed budowy elektrowni

Po zgłoszeniu działki wykonujemy weryfikację i analizę potencjalnej lokalizacji.

Zapraszamy do kontaktu z działem zajmującym się analizą przestrzenną terenów pod OZE:

kom: 665 222 249

biuro@craftco.pl

Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać następujące warunki:

Powierzchnia działki min. 1 ha
Tereny niezacienione, niezadrzewione
Klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki
Brak MPZP lub MPZP uwzględniające farmy fotowoltaiczne
Brak terenów zalewowych
Linia energetyczna średniego napięcia w odległości do 500m
Bliska odległość do GPZ będzie dodatkowym atutem
Brak zadłużeń, hipotek

Warunki do budowy farmy wiatrowej:

Działki położone w odległości min. 600 metrów od najbliższej zabudowy oraz od form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000)
Brak MPZP, lub MPZP uwzględniające farmy wiatrowe
Bliska odległość do GPZ – będzie dodatkowym atutem