Polityka Prywatności Craftco Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Craftco Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem strony internetowej www.craftco.pl.

1.2. Administratorem danych osobowych jest Craftco Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Henrykowskiej 22B, 98-220 Zduńska Wola, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: 0000524609, NIP: 7343528951, REGON: 360118033.

2. Zakres zbieranych danych

2.1. Craftco Energy Sp. z o.o. zbiera dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje dobrowolnie podane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych, rejestracyjnych, zamówień i innych interaktywnych funkcji strony internetowej.

2.2. Dane osobowe, które mogą być zbierane, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane do faktury oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówień i kontaktu z użytkownikiem.

3. Cel przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

 • realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej,
 • kontaktu z użytkownikiem w sprawach związanych z realizacją zamówień oraz odpowiedzi na zapytania,
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę,
 • analizy ruchu na stronie internetowej w celu ulepszania jej funkcjonalności.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Craftco Energy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie:

 • zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczności wykonania umowy, której stroną jest użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, kurierskie, IT,
 • organom publicznym i instytucjom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Prawa użytkowników

6.1. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7. Kontakt

7.1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail: [adres e-mail] lub telefonicznie: [numer telefonu].

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Craftco Energy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez odpowiednie komunikaty na stronie internetowej.

Data publikacji: 22 maja 2024 roku