Wiedza

Historia fotowoltaiki

Historia
Na podstawie badań Amerykańskich uczonych, każdego dnia, tylko w jedną godzinę, do naszej planety dociera tyle energii, ile ludzkość zużywa w ciągu roku. W Polsce szacuje się, że średnie napromieniowanie wynosi 1000 kWh/m² w ciągu roku.
1839
Już w 1839 zaczęto interesować się możliwością produkcji prądu ze słońca, kiedy to naukowiec Edmund Becquerel zauważył zjawisko generacji nośników prądu elektrycznego, w niektórych materiałach poddanych naświetlaniu. Od tamtego czasu, fotowoltaika uległa wielu przekształceniom.
1950
W połowie XX wieku rozpoczęto wykorzystanie krzemu i należy uznać ten okres jako przełom w produkcji energii ze słońca. Zaletą nowej technologii była przede wszystkim zdecydowanie większa efektywność w produkcji energii elektrycznej.
1958
W roku 1958 wystartowała pierwsza sonda kosmiczna na której zamontowane zostały panele słoneczne. Uznaje się, że ten okres to pierwsze lata komercyjnego wykorzystania fotowoltaiki.
1982
Jak podaje portal Gram w Zielone najstarsza elektrownia fotowoltaiczna w Europie ma już 38 lat i w dalszym ciągu produkuje. Pomimo zaawansowanego wieku sprawność modułów w zdecydowanej większości przypadków jest powyżej 80% a tylko 6% modułów produkuje z mocą mniejsza niż 80%.
Dowodzi to jak długo mogą pracować dzisiejsze elektrownie i rozwiewa obawy co do efektywności elektrowni fotowoltaicznych.

Baza Wiedzy

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są m.in.: właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów
Ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI MONTARZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ:

Korzyści bezpośrednie:

  • Obniżenie rachunków za prąd
  • Częściowe uniezależnienie od dostaw energii (narzucanie limitów w okresach szczególnych rozbiorów, które dotyczy firm)
  • Całkowite uniezależnienie od dostaw energii elektrycznej dla instalacji off grid
  • Korzyści finansowe za produkcje zielonej energii

Korzyści Pośrednie:

  • Zmniejszenie emisji CO2 SOX NOX pyłów (produkcja energii konwencjonalnej)
  • Pozytywny wpływ na lokalną siec energetyczną
  • Uniwersalność w zakresie wykorzystania wyprodukowanej energii
  • Wzmocnienie lokalnej pozycji na rynku jako lidera w zakresie OZE

CZY INSTALACJA JEST ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE?

Tak, panele są odporne na nacisk śniegu i oddziaływanie wiatru, hartowana szyba o obniżonej przyczepności zanieczyszczeń jest odporna na grad do średnicy około 5 cm. Kable fotowoltaiczne posiadają zwiększoną odporność na czynniki zewnętrzne w tym na promieniowanie słoneczne. Falownik jest zabezpieczony przed wyładowaniami atmosferycznymi szeregiem bezpieczników stało i zmienno prądowych, dopuszcza się montaż falownika wewnątrz i na zewnątrz budynków.

JAKI JEST OKRES ZWROTU INSTALACJI PV?

Okres zwrotu instalacji jest uzależniony od wielu czynników, w śród najważniejszych z nich wyróżniamy prawidłowy dobór instalacji do zapotrzebowania oraz charakterystykę zużycia energii inwestora. W przypadku firm o dużym zużyciu w czasie dnia np. zakłady produkcyjne, chłodnie szacowane okresy zwrotu wynoszą około 5 lat. Dla gospodarstw domowych korzystających z bilansowania okres zwrotu wynosi od 7 do 10 lat. Należy tu zaznaczyć, iż budowa instalacji fotowoltaicznej jest opłacalna jeśli wyprodukowaną energię wykorzystamy w możliwie największym stopniu, nie jest opłacalne przewymiarowanie instalacji w celu sprzedaży powstałej w ten sposób nadwyżki energii. W przypadku korzystania z bilansowania nie ma możliwości sprzedaży nadwyżki energii.

CZY INSTALACJA DZIAŁA RÓWNIEŻ W POCHMURNE DNI?

Tak, instalacja produkuje energię przy ekspozycji na światło słoneczne rozproszone, należy pamiętać, iż wydajność w dzień pochmurny będzie niższa niż w dzień słoneczny. Dla przykładu instalacja o mocy 3,5 kWp w dzień słoneczny wyprodukowała 20 kWh, w dzień pochmurny z intensywnymi opadami deszczu 3 kWh.

CZY WYMAGA SIĘ SERWISOWANIA INSTALACJI PV?

Instalacje fotowoltaiczne nie wymagają corocznego serwisowania, są to urządzenia bezobsługowe, tak jak inne urządzenia elektryczne w myśl przepisów prawa podlegają okresowym przeglądom co 5 lat. Jeśli chodzi o czyszczenie samych modułów w standardowych warunkach deszcz usuwa znaczną część zanieczyszczeń, ważne aby na panelach nie zalegały punktowe zanieczyszczenia w postaci odchodów ptaków czy liści.

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Potraktuj zakup instalacji fotowoltaicznej jako inwestycję, która zwróci się w przyszłości. Ceny energii elektrycznej rosną, a Ty możesz produkować ją sam. W ciągu ostatnich 15 lat cena energii wzrosła o 64%, natomiast koszty pozyskiwania energii ze słońca spadły aż o 80% w przeciągu 8 lat. Prognozy ekspertów z Regulatory Assistance Project oraz Client Earth – Prawnicy dla Ziemi, wskazują, że podwyżki cen energii mogą wynieść nawet do 20% na przestrzeni najbliższych lat. Pozyskiwanie energii słonecznej to niezależność i widoczne korzyści finansowe już od początku pracy instalacji.