Obowiązek Informacyjny RODO Craftco Sp. z o.o.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Craftco Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Henrykowskiej 22B, 98-220 Zduńska Wola, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [nazwa sądu], pod numerem KRS: 0000524609, NIP: 7343528951, REGON: 360118033.

2. Dane kontaktowe

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez adres e-mail: [adres e-mail] lub telefonicznie: [numer telefonu].

3. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

 • realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • kontaktu z użytkownikiem w sprawach związanych z realizacją zamówień oraz odpowiedzi na zapytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • analizy ruchu na stronie internetowej w celu ulepszania jej funkcjonalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, kurierskie, IT,
 • organom publicznym i instytucjom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres:

 • niezbędny do realizacji umowy i związanych z nią obowiązków,
 • wynikający z obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

7. Prawa użytkowników

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji zamówień oraz korzystania z niektórych funkcji strony internetowej. Brak podania danych może uniemożliwić realizację zamówienia lub kontakt z użytkownikiem.

Data publikacji: 22 maja 2024 roku